Contact Overige
Consulent
Ds. F. van Binsbergen
IJsselmondselaan 237b
3064 AS Rotterdam
010-8425739
dsfvbinsbergen@gmail.com
Scriba
Dhr. G. de Haaij
Dorpsstraat 49
3366 BD Wijngaarden
0184-422618
gdehaaij.hhggraafstroom@solcon.nl
Voorzitter diaconie
Dhr. F. van Genderen
0184-691588
fvangenderen@hhggraafstroom.nl
Secretaris diaconie
Dhr. T.S. Graveland
06-15665931
Voorzitter kerkvoogdij
Dhr. D. van der Graaf
0184-661847
dvdgraaf@hotmail.nl
Secretaris kerkvoogdij
Dhr. G.J. Lock
0184-652787
lock.bert@solconmail.nl
Penningmeester kerkvoogdij
Dhr. G.J. Lock
0184-652787
lock.bert@solconmail.nl
Koster / beheerder
Dhr. M.K. Luthart
0184-701655
m.luthart@hotmail.com
CD's bestellen
Dhr. K. Kootstra
0184-641264
c.kootstra3@kpnplanet.nl
Redactie/kopij kerkbode
Dhr. G.J. Lock
0184-652787
lock.bert@solconmail.nl
Bankrekeningnummers(IBAN)
Kerkvoogdij: NL39RABO0342793861
Diaconie: NL70RABO0105962856 t.n.v. HHG-Graafstroom


Ontwerp & Realisatie: Daniël Lock © 2009 - 2024 | Contact | Disclaimer | Sitemap | Privacy verklaring | Zondag 16 juni 2024