Vrouwenvereniging "Hanna"

Vrouwenvereniging
Vrouwenvereniging "Hanna" komt in het winterseizoen om de 3 weken bij elkaar in de zaal van ons kerkgebouw. De inloop is vanaf 19.45 uur en de avond duurt tot 22.00 uur. Tijdens deze avond behandelen we gezamenlijk een Bijbelstudie uit een boekje over "De Tien Geboden". De vereniging telt inmiddels 18 leden, maar nieuwe leden zijn hartelijk welkom!

Kerst en afsluiting
Het Kerstfeest en de afsluiting van het seizoen in april houden we altijd gezamenlijk met de mannenvereniging. Deze avonden worden per toerbeurt verzorgd door de mannen- of vrouwenvereniging, waarbij in april een spreker uitgenodigd wordt.

Aansluiting en meeleven
Onze vereniging is aangesloten bij de landelijke bond van vrouwenverenigingen HHK. Met enkele leden bezoeken we de bondsdag te Lunteren en regioavonden in Waddinxveen. Ook willen we meeleven door naast het gebed een kaart te sturen naar een oudere, zieke of jarige uit de gemeente.

Onze bede en wens is dat naast een stukje ontmoeting de vrouwenvereniging ook mag bijdragen tot opbouw van de gemeente en tot zegen voor ons persoonlijk leven.

Bestuur
Het bestuur van vrouwenvereniging "Hanna":

Funtie Adresgegevens
Voorzitster A. van Dijk-de Gier
0184-642040
jj.van.dijk@solcon.nl
Penningmeester H. Graveland
0184-633090
Secretaresse S. van Muylwijk - van der Weiden
0184-691807
Ontwerp & Realisatie: Daniël Lock © 2009 - 2024 | Contact | Disclaimer | Sitemap | Privacy verklaring | Zondag 16 juni 2024